722/2022 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΤΗΤΩΝ.

02/06/2022 - 18:15

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ,
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΠΌ ΠΛΩΤΟ ΓΕΡΑΝΟ 'ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ'.
AΠΟ 19 ΜΑΙ 2022 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ.
ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:
37 53 40Β - 023 29 11Α
37 53 36Β - 023 29 17Α
37 53 26Β - 023 29 20Α
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.