796/2022 - ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ.ΠΟΡΘΜΟΣ ΕΥΡΙΠΟΥ.

29/05/2022 - 12:41

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 1433/2021 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.
ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ. ΠΟΡΘΜΟΣ ΕΥΡΙΠΟΥ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΡΘΜΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ ΑΠΌ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.