765/2022 - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΛΕΡΟΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ.

23/05/2022 - 12:46

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΛΕΡΟΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΆΘΕ ΑΛΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ( ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 20 ΜΕΤΡΑ) ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΛΕΡΟΥ
ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
37 11 20B - 026 47 45A
37 11 22B - 026 47 48A
37 11 34B - 026 47 38A
37 11 31B - 026 47 33A
KAI ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΆΘΕ ΑΛΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ( ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΙΣΤΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 20 ΜΕΤΡΩΝ)
ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
37 11 34Β - 026 47 38Α
37 11 31Β - 026 47 33Α
37 11 37Β - 026 47 26Α
37 11 41Β - 026 47 34Α