692/2022 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ.ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΘΕΣΗΣ

11/05/2022 - 09:49

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ.ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΠΡΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ
' TRACARRIER ' ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ :
37 57 27B - 023 34 00A
ΕΚΤΟΣ ΘΕΣΗΣ.