93/2016 93/2016 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΝΟΤΙΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΒΑΘΩΝ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

20/01/2016 - 12:45

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΝΟΤΙΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΒΑΘΩΝ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
37 53 00B - 023 43 06A
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ