394/2022 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ.

11/03/2022 - 12:29

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ.
AIANTEIO. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΝΕΟ ΕΜΒΑΔΟΝ 20 ΣΤΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΈΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
37 55 14Β - 023 24 30Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΧΟΣΗ