175/2022 - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΟΡΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΛΩΤΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ, ΕΞΟΔΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΕΣΩΣ.

06/02/2022 - 08:00

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΟΡΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ, ΕΞΟΔΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΕΣΩΣ, ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ, ΣΕ ΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:
38 48 00Β - 022 04 33Α
ΑΠΕΚΟΠΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ.