166/2022 - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 6198.1)

04/02/2022 - 10:16

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
40 15 39Β - 022 35 52Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.