71/2022 - ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ.

14/01/2022 - 13:12

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟ ΠΛΟΙΟ
'SW COOK'
ΑΠΌ 15 ΙΑΝ 22 1000Ζ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
37 35 51Β - 020 51 56Α
37 39 43B - 021 01 27A
37 41 30B - 021 13 32A
37 32 45B - 021 18 59A
37 34 26B - 021 23 04A
37 30 05B - 021 34 01A
37 26 26B - 021 36 50A
37 19 35B - 021 38 34A
37 16 17B - 021 32 15A
37 02 57B - 021 31 33A
36 58 57B - 021 34 42A
36 55 05B - 021 28 27A
36 46 14B - 021 34 55A
36 39 24B - 021 27 45A
36 39 27B - 021 13 11A
36 46 07B - 021 13 12A
36 41 47B - 021 00 20A
36 50 20B - 020 49 16A
37 04 42B - 020 49 17A
37 11 50B - 020 43 33A
37 22 19B - 020 51 02A
37 26 12B - 020 58 53A
TO ΠΛΟΙΟ 'SW COOK' ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΡΥΜΟΥΛΚΕΙ 1 ΚΑΛΩΔΙΟ 12000
ΜΕΤΡΩΝ(6.5 ΝΜ).
ΤΗΡΕΙΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2 ΝΜ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΛΩΡΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ
9 ΝΜ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΥΜΝΗ
ΑΚΡΟΑΣΗ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ: VHF 16,72