32/2022 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ. ΝΗΣΙΔΑ ΜΟΝΗ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ.4490)

08/01/2022 - 13:10

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ. ΝΗΣΙΔΑ ΜΟΝΗ. ΦΑΝΟΣ:
37 41 10Β - 023 25 25Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.