13/2022 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΨΑΘΟΥΡΑ

04/01/2022 - 00:52

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΨΑΘΟΥΡΑ'.
ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 14 IOYNIOY 2022
KAI ΑΠΌ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΌ 05:00Ζ ΜΕΧΡΙ 15:00Ζ.
ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΩΝ, ΣΑΒΒΑΤΩΝ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΡΓΙΩΝ.
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ: 01/01/22,23/04/22,01/05/22,02/05/22,03/05/22,
04/05/22,19/05/22,28/10/22,29/10/22,10/11/22.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
39 26 00B - 023 53 00A
39 46 00B - 023 40 00A
40 00 30B - 024 18 00A
39 43 00B - 024 31 00A.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.