1941/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΣΕΛΕΒΙΝΙΑ.ΛΕΥΚΟΣ ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 4370)

30/12/2021 - 09:51

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΣΕΛΕΒΙΝΙΑ.ΒΑ ΑΚΡΑ ΝΗΣΙΔΑΣ ΣΚΥΛΛΙ.
ΛΕΥΚΟΣ ΦΑΝΟΣ:
37 26 42Β - 023 32 48Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ