1917/2021 - ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΑΜΑΛΙΑΣ'

28/12/2021 - 11:52

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΑΜΑΛΙΑΣ'.
ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022.
Α) ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΌ 05:00Ζ ΜΕΧΡΙ 21:00Ζ.
Β) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΌ 05:00Ζ ΜΕΧΡΙ 13:00Ζ
ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΩΝ¬ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΑΡΓΙΩΝ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ¬ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
37 48 00Β - 021 05 00Α
37 31 50Β - 021 08 00Α
37 31 00Β - 021 20 00Α
37 48 00Β - 021 17 00Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.