1867/2021 - ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑ. ΦΑΝΟΣ "ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ" ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 7550)

20/12/2021 - 14:20

ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑ. ΦΑΝΟΣ "ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ" :
37 38 12Β - 026 05 00Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.