1838/2021 - ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ. ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ. ΑΚΡΑ ΚΟΤΖΙΚΑΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ(ΑΕΦ 7680)

17/12/2021 - 10:53

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ. ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ. ΑΚΡΑ ΚΟΤΖΙΚΑΣ. ΦΑΝΟΣ :
37 47 06Β - 026 56 54Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ