1775/2021 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Α1 ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 6843)

09/12/2021 - 11:42

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Α1, 1ος ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΦΑΝΟΣ
40 48 18Β - 025 54 18Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ