1354/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΚΟΛΠΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 4805)

23/09/2021 - 09:28

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΚΟΛΠΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
38 01 48B - 023 35 42A
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.