1330/2021 - ΝΗΣΟΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΕΦ 8288)

20/09/2021 - 13:18

ΝΗΣΟΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ.ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΟΣ.EΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ KINI:
37 26 54B- 024 53 54Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.