1224/2021 - ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ.ΒΟΡΕΙΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ.

04/09/2021 - 07:18

ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ.ΒΟΡΕΙΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 02/09/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 07/09/2021 ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΝΉΘΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΒΆΛΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΥΛΟΥ.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.