1181/2021 - ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(0584,1)

25/08/2021 - 09:38

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΝΗΣΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ.
ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ "ΛΕΥΚΑΔΑ 30" 15ος ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΔΙΩΡΥΓΑ ΑΠΌ ΝΟΤΟ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 50 42Β - 020 43 06Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ