1029/2021 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ.

23/07/2021 - 09:32

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΜΙΣΚΟΥ ΔΕΛΦΙΝΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΜΙΣΚΟΥ ΔΕΛΦΙΝΙ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
Α) 38 29 10Β - 026 07 34Α
Β) 38 29 12Β - 026 07 42Α
C) 38 29 17B - 026 07 52A