1006/2021 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ:6450)

19/07/2021 - 13:10

ΒΟΡΕΙΟ ΑΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΑΚΡΑ ΠΑΠΑΔΙΑ.ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΦΑΝΟΣ:
40 00 18Β - 023 49 18Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.