Εκτύπωση αυτής της σελίδας

972/2021 - ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ.

10/07/2021 - 19:57

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

'ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ' ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΛΟΥΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΥΧΤΙ ΘΑ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ 20 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΑΝΩΘΕΝ

ΚΑΙ 5,3 ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΩΘΕΝ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:

37 51 27Β - 023 44 43Α

37 51 29Β - 023 44 51Α

37 51 33Β - 023 44 55Α