Εκτύπωση αυτής της σελίδας

883/2021 - ΘΕΡΜΑ'Ι'ΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΤΡΙΝΩΝ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ.

18/06/2021 - 22:07

ΘΕΡΜΑ'Ι'ΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΙΤΡΙΝΩΝ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΦΑΛΩΝ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:
39 59 42Β - 022 37 20Α
39 59 51Β - 022 37 01Α
40 00 02Β - 022 36 43Α
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟ'Ι'Α.