871/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΜΑΡΙΝΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 4980,1)

16/06/2021 - 10:08

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΜΑΡΙΝΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.
ΚΕΦΑΛΗ Ν. ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΙV. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 52 18Β - 023 44 00Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.