813/2021 - ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ.

04/06/2021 - 23:38

ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ

ΣΕ ΘΕΣΗ:

39 33 16B - 019 54 57A