794/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.

01/06/2021 - 13:08

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 777/2021 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.
AΠΟ 31 ΜΑΙΟΥ 21 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
37 50 00Β - 023 29 30Α
37 49 10Β - 023 29 26Α
37 49 01Β - 023 29 24Α
37 48 52Β - 023 29 20Α
37 46 47Β - 023 28 17Α
37 46 41Β - 023 28 17Α
37 46 16Β - 023 28 31Α
37 46 12Β - 023 27 50Α
37 46 21Β - 023 27 39Α
37 46 28Β - 023 27 36Α
37 46 38Β - 023 27 33Α
37 46 50Β - 023 27 33Α
37 47 00Β - 023 27 37Α
37 47 50Β - 023 28 03Α
37 48 51Β - 023 28 19Α
37 49 11Β - 023 28 43Α
37 50 00Β - 023 28 49Α