774/2021 - ΝΟΤΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. OΡΜΟΣ ΣΟΥΓΙΑΣ. ΠΟΝΤΙΣΗ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ.

28/05/2021 - 09:46

ΝΟΤΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΓΙΑΣ ΠΟΝΤΙΣΗ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ
ΑΠΌ 27 MAIOY 21 ΜΕΧΡΙ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 21
ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ:
35 13 40Β - 023 49 21Α
35 13 28Β - 023 48 53Α
35 13 28Β - 023 49 48Α
ΕΠΙΣΗΜΕΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ
ΣΠΙΝΘΗΡΙΖΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΥΣ.