640/2021 - ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ.

27/04/2021 - 18:15

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ.

Α. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:

37 38 59Β - 021 19 20Α

Β. ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:

37 38 54Β - 021 19 12Α

ΥΨΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ 2 ΜΕΤΡΑ

ΕΜΒΕΛΕΙΑ 3,5 ΝΜ.