544/2021 - ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 9560)

07/04/2021 - 10:17

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ. ΑΚΡΑ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟ.
ΕΡΥΘΡΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
36 27 12Β - 028 13 42Α.
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.