538/2021 - ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

06/04/2021 - 09:51

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΌ ΣΚΑΦΟΣ ''HYDROVIOUS''
ΑΠΌ 06 AΠΡ. 21 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
36 36 42Β - 023 02 45Α
36 36 48Β - 023 03 07Α
36 37 02Β - 023 03 01Α
36 37 13Β - 023 03 37Α
36 35 11Β - 023 04 32Α
36 35 04Β - 023 04 09Α
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.