485/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ.

27/03/2021 - 22:50

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
ΑΠΌ 27 ΜΑΡ. 21 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
37 46 30Β - 023 28 02Α
37 46 29Β - 023 28 01Α
37 46 23Β - 023 28 04Α
37 46 23Β - 023 28 05Α
ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
37 48 00Β - 023 29 30Α
37 48 00Β - 023 30 00Α
37 47 30Β - 023 29 30Α
37 47 30Β - 023 30 00Α