428/2021 - ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΑΥΔΕΤΟΥ.

16/03/2021 - 12:18

ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΑΝΟ 40 ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ.