387/2021 - ΝΗΣΟΣ ΝΑΞΟΣ.ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

10/03/2021 - 10:04

ΝΗΣΟΣ ΝΑΞΟΣ.ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ.