362/2021 - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΠΑΤΜΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΚΑΛΑ. ΕΡΓΑ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ.

05/03/2021 - 12:32

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΠΑΤΜΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΚΑΛΑ. ΕΡΓΑ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:
37 19 37Β - 026 32 38Α
37 19 40Β - 026 32 37Α
37 19 44Β - 026 32 38Α
37 19 43Β - 026 32 47Α
37 19 41Β - 026 32 46Α
37 19 37Β - 026 32 47Α
37 19 36Β - 026 32 38Α
ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:
37 19 18Β - 026 33 48Α
37 19 18Β - 026 34 00Α
37 19 06Β - 026 33 48Α
37 19 06Β - 026 34 00Α