323/2021 - ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΔΙΑΥΛΟΣ ΣΤΕΝΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 5300)

25/02/2021 - 09:50

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΔΙΑΥΛΟΣ ΣΤΕΝΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2ος ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
38 26 48Β - 023 35 30Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.