113/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

23/01/2021 - 07:18

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:
37 41 30Β - 023 27 04A
37 41 24Β - 023 27 02Α
37 41 25Β - 023 27 08Α
37 41 28Β - 023 27 09A
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ