49/2021 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 0220).

13/01/2021 - 09:31

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. 2ΟΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
39 30 06Β - 020 12 30Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.