1962/2020 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΚΟΣΚΙΝΑ'.

31/12/2020 - 23:34

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΚΟΣΚΙΝΑ'.

Α) ΤΗΝ 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28 ΙΑΝ. 21 ΑΠΌ 0500Ζ ΕΩΣ 2159Ζ,

Β) ΤΗΝ 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 ΦΕΒ. 21

ΑΠΌ 0500Ζ ΕΩΣ 2159Ζ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:

38 22 20Β - 024 12 50Α

38 32 45Β - 024 14 50Α

38 32 45Β - 024 17 40Α

38 24 15Β - 024 17 40Α.