1929/2020 - ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ'.

29/12/2020 - 10:18

ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ'.
ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΗ ΕΩΣ ΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΩΝ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΡΓΙΩΝ.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ:
39 13 12Β - 022 49 06Α
KAI ΑΚΤΙΝΑ 5 Ν.ΜΙΛΙΑ.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.