1897/2020 - ΝΗΣΟΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ. ΝΗΣΟΣ ΤΗΝΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ.(ΑΕΦ 8150,1)

24/12/2020 - 10:56

ΝΗΣΟΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ. ΝΗΣΟΣ ΤΗΝΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ. ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 32 18Β - 025 09 18Α
ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ.