1820/2020 - ΣΑΡΟΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.

13/12/2020 - 00:25

ΣΑΡΟΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.
AΠΟ 12 ΔΕΚ. 20 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
37 53 59Β - 023 29 10Α
37 53 52Β - 023 29 26Α
37 53 42Β - 023 29 37Α
37 53 29Β - 023 29 40Α
37 50 00Β - 023 29 30Α
37 50 00Β - 023 28 49Α
37 53 26Β - 023 28 59Α
37 53 27Β - 023 28 59Α
37 53 31Β - 023 28 50Α