1804/2020 - ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟ'Ι'ΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΟΛΠΟΣ ΠΕΤΑΛΙΩΝ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟ'Ι'ΑΣ.

12/12/2020 - 07:53

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟ'Ι'ΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΟΛΠΟΣ ΠΕΤΑΛΙΩΝ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟ'Ι'ΑΣ ΑΠΌ 15 ΔΕΚ. 20 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:37 54 31Β - 024 02 24Α

37 54 33Β - 024 02 34Α

37 54 47Β - 024 03 03Α

37 54 50Β - 024 03 02Α

37 55 00Β - 024 02 31Α

37 55 08Β - 024 02 19Α

37 55 06Β - 024 02 16Α

37 54 46Β - 024 02 19Α

ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΗΜΕΙΑ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΦΑΝΟ ΕΡΥΘΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ.