1787/2020 - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 6199)

08/12/2020 - 09:54

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ.ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
40 15 48Β - 022 35 54Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.