1532/2020 - ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΦΑΝΟΣ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

29/10/2020 - 19:31

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΦΑΝΟΣ ΝΑΥΔΕΤΟΥ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
35 30 08Β - 024 05 13Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ