1463/2020 - ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΛΕΙΨΟΙ . ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΦΑΝΟΥ.

17/10/2020 - 08:28

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΛΕΙΨΟΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΦΑΝΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 17 40Β - 026 45 59A