1360/2020 - ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

25/09/2020 - 12:19

ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΛΕΓΧΟΙ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.
290900Ζ - 291400Ζ ΣΕΠ. 20
300900Ζ - 301400Ζ ΣΕΠ. 20
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
35 31 00Β - 024 21 00Α
35 25 00Β - 024 27 00Α
35 23 00Β - 024 20 00Α
35 30 00Β - 024 13 30Α
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.