1319/2020 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΦΑΝΟΣ (ΑΕΦ 6405,3) ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

18/09/2020 - 12:20

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 14 18Β - 023 16 48Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.