1298/2020 - ΝΗΣΟΣ ΙΘΑΚΗ OΡΜΟΣ ΣΧΙΝΟΣ.ΠΙΘΑΝΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΝΑΡΚΩΝ.

14/09/2020 - 12:28

ΝΗΣΟΣ ΙΘΑΚΗ ΟΡΜΟΣ ΣΧΙΝΟΣ,  ΥΠΑΡΞΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 23 07 B 020 43 36 A
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 100Μ ΑΠO ΑΚΤΗ ,
ΒΑΘΟΣ 50Μ ΠΕΡΙΠΟΥ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ Η ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ,ΑΛΙΕΙΑ,
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.