1290/2020 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΠΟΡΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 4380)

12/09/2020 - 08:52

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΠΟΡΟΣ.
ΑΚΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ.
ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
37 29 42Β - 023 27 48Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.